Köpvillkor

ALLMÄNT

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

BETALNING

Samtliga priser är exklusive moms och i svenska kronor. 

Fraktavgifter tillkommer.

Betalning mot faktura
Vid försäljning till svenska företag tillämpar vi betalningsvillkoret 10 dagars från leveransdatum.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.

Betalning via finansiering/Wasa Kredit
Se separata finansieringsvillkor för Wasa Kredit.